Viser arkivet for stikkord tiedemann

Fra “trust-kampen” innen tobakksindustrien på 20-tallet.
Man ble oppmodet om å kjøpe “trustfri” tobakk….
I 1930 ble saken løst ved at eieren av Tiedemann, Joh. H. Andresen, sluttet en avtale med BATCO (British American Tobacco Company) om at den norske filialen skulle selges til et nytt selskap hvor Andresen og BATCO hadde like store eierinteresser: NETO (Norsk-Engelsk Tobaksfabrikk).
NETO hadde merker som “South State”.
(Fra “Blader av tobakkens historie 1778 – 1978” utgitt av Tiedemann).

Medina-annonse som tok sikte på kvinnene som kjøpergruppe.
(Fra: “Blader av tobakkens historie”)